CORONAVIRUS

Ook tijdens de coronacrisis zijn wij bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt. Het is niet mogelijk om direct naar de praktijk te komen. Neem eerst telefonisch contact op met de assistente. De assistente en/of de huisarts bekijkt dan samen met u wat in uw situatie het beste is om te doen. Indien u een afspraak heeft vragen wij u:
– Draag een mondkapje bij het betreden van de praktijk
– Ontsmet uw handen bij binnenkomst
– Neem alleen iemand mee indien het echt noodzakelijk is
– Bij klachten passend bij het coronavirus komt u niet naar de praktijk, maar belt u de assistente.

Het coronavirus wordt overgedragen vooral door hoesten, maar ook via de handen.  Klachten passend bij een besmetting met het coronavirus kunnen zijn: keelpijn, koorts met verkoudheid, hoesten, plotseling verlies van smaak en reuk of moeilijk ademhalen.

U neemt contact op met de huisarts als u zieker wordt of als u medische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld als u hoge koorts krijgt of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de huisarts.
Bent u ouder dan 70 jaar of heeft u een chronische aandoening zoals astma of suikerziekte: Neem dan telefonisch contact op met onze praktijk.

Lees meer over het coronavirus>>

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar onderstaande betrouwbare websites
RIVM>>
Thuisarts.nl
Rijksoverheid/coronavirus>>
Landelijk telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351

CORONAVACCINATIE 

Wij doen een dringende oproep aan al onze patiënten om ons niet te bellen bij vragen over vaccinaties. Door de hoeveelheid aan telefoontjes over vaccinaties zijn wij slecht bereikbaar. Nu de maatregelen zijn versoepeld neemt de zorgvraag en de druk op de huisartsenpraktijken toe. Wanneer wij minder goed bereikbaar zijn kan dat de reguliere zorg in gevaar brengen. Huisartsen hebben de niet-mobiele patiënten boven de 60 jaar en de patiënten tussen 60 en 65 jaar inmiddels eenmaal gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. De tweede vaccinatie voor deze groep volgt vanzelf. U hoeft hiervoor niet te bellen.
Alle overige vaccinaties (inclusief de vaccinaties van de ‘griepgroep’) worden door de GGD uitgevoerd. Wij hebben hier geen enkele invloed op. Het heeft dan ook geen zin om ons hierover te bellen. Kijk op de website van het RIVM wanneer u aan de beurt bent en leg dan contact met de GGD.

Bent u geboren in de periode 1956 t/m 1960 en heeft u vragen over uw vaccinatie? Kijkt u dan op de website van Huisartsen Zuid-Kennemerland, die deze vaccinaties voor ons hebben georganiseerd voor de veelgestelde vragen en antwoorden.

WAAROM VINDEN WIJ DE CORONA-VACCINATIE BELANGRIJK EN VEILIG?

Er is al maanden allerlei gedoe rond de vaccinaties, met name veel vragen rondom het AstraZeneca vaccin. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk personen zich laten vaccineren. Allereerst om te voorkomen dat u, uw naasten en geliefden ernstig ziek worden, maar ook om onze samenleving te
“verlossen” van de coronamaatregelen.

AstraZeneca is een effectief en veilig vaccin
Een paar weken na de 1e prik bent u al voor 80% beschermd tegen ernstige vormen van de ziekte COVID-19 (ziekenhuisopname noodzakelijk of overlijden). Na de 2e prik stijgt dit percentage tot vrijwel 100%. U loopt dan nauwelijks meer risico op een ziekenhuis/IC opname of op overlijden door COVID-19. Als u na vaccinatie onverhoopt tóch door het Coronavirus besmet raakt ( u bent voor 60% beschermd), dan zal de ziekte bij u véél minder ernstig verlopen.

Klachten van de prik zelf
Die treden vaker op dan na de bekende jaarlijkse griepprik, maar zijn doorgaans mild. Het gaat dan bijvoorbeeld om 1-2 dagen hoofdpijn, koorts of rillerigheid, pijnlijke spieren en gewrichten, pijnlijke (geprikte) bovenarm. Maar veel mensen hebben geen of minimale klachten.

Ernstige bijwerkingen van alle vaccins zijn zeldzaam
Ieder vaccin – dus óók Pfizer en Moderna – kent kleine gezondheidsrisico’s. De kans dat u aan een coronavaccinatie komt te overlijden is echt extreem laag: in de VS is berekend dat die kans even klein is als de kans dat iemand door een bliksemflits wordt gedood. Het risico dat u een ernstige vorm van COVID krijgt en daaraan overlijdt is vele malen groter. Bij het AstraZeneca vaccin wordt momenteel onderzocht of dit vaccin ernstige problemen in de bloedstolling kan veroorzaken. In Nederland gaat het om slechts 5 personen (4 van hen jonger dan 60 jaar, 1 overleden), het is nog niet 100% zeker dat het vaccin de oorzaak is. Het gaat ook in andere landen om heel weinig gevallen. In Engeland en Schotland -waar al ruim 18 miljoen mensen met AstraZeneca gevaccineerd zijn- is dit stollingsprobleem bij “slechts” 1 op de 600.000 gevaccineerde personen gezien. Het stollingsprobleem is dus zeer zeldzaam, inmiddels weet men ook hoe dit behandeld moet worden.

Wij adviseren u in deze tijd regelmatig onze website en/of onderstaande websites te bekijken voor de laatste informatie.
De website van de Rijksoverheid: coronavaccinatie.nl>>
Of bel: 0800-1351
Thuisarts.nl: ik denk erover om prikken tegen corona te halen>>
Kan ik zelf kiezen voor een bepaald vaccin? Rijksoverheid>>
Rijksoverheid: volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken>>
Vragen en achtergronden Covid-19: RIVM>>
Lees meer over het Pfizer-BioNtech vaccin>>
Lees meer over het Moderna vaccin>>
Lees meer over het AstraZeneca vaccin>>

Welkom op de website van onze huisartsenpraktijk. De praktijk wordt gevoerd door Henk van Malenstein. Op donderdag werkt huisarts Christina Hiemstra.
Op deze website vindt u informatie over de praktijk en verwijzingen naar websites met betrouwbare gezondheidsinformatie.

Vakantie
De praktijk is gesloten van 21 t/m 25 juni. Voor waarneming>>

Huisartsenpraktijk Van Malenstein

 023 – 525 00 05

Keuze 1: Spoed
Keuze 2: Herhaalrecepten
Keuze 3: Assistente

Bij levensbedreigende situaties belt u 112

Praktijkmedewerkers