Afspraak maken

  023 – 525 00 05

U kunt telefonisch een afspraak maken:
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 – 11.00 uur, tussen 11.30 – 12.30 uur en tussen 13.30 – 16.30 uur;
op woensdag tussen 8.00 – 11.00 uur en tussen 11.30 en 12.30 uur.
Telefonisch contact in de ochtend heeft de voorkeur.

Voor een optimale planning van het spreekuur vraagt de assistente altijd naar de reden van uw komst. In verband met uw privacy hebben wij daarom voorkeur voor het telefonisch maken van een afspraak in plaats van aan de balie.


Spreekuur
Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Een consult duurt 10 minuten.

Spreekuur dagelijks van 8.10 – 10.30 uur en van 13.30 – 15.00 uur (behalve op woensdag)
Op donderdag wordt de praktijk waargenomen door dokter Christina Hiemstra.

Als u meerdere vragen heeft, met meerdere personen komt, een langer gesprek wilt of een kleine chirurgische ingreep moet ondergaan is meer tijd nodig. Denkt u meer tijd nodig te hebben, overleg dit dan met de assistente.

Houdt u er rekening mee dat alle verwijzingen en onderzoeken buiten de huisartsenpraktijk, zoals bijvoorbeeld röntgen- en labonderzoek, van patiënten boven de 18 jaar onder uw eigen risico vallen. Raadpleeg uw zorgverzekeraar over de kosten van deze onderzoeken.


Telefonisch spreekuur
Dokter Van Malenstein heeft dagelijks een telefonisch spreekuur van 13.00 – 13.25 uur, behalve op woensdag. Dit spreekuur is uitsluitend bedoeld voor korte vragen en uitslagen. Hiervoor kunt u ook met de assistente overleggen.

Huisbezoek
Voor het aanvragen van een huisbezoek verzoeken wij u vóór 10.00 uur met de assistente te overleggen.

Spreekuur assistent
Onze assistenten zorgen voor een goed verloop van de organisatie van de praktijk. Bij veel voorkomende, niet ernstige klachten kan de assistent u uitstekend adviseren.
U kunt bij de assistent op afspraak terecht voor diabetescontrole, bloeddrukcontrole, injecties, uitstrijkjes, stikstofbehandeling, oren uitspuiten en wondbehandeling.

Tijdig afzeggen

Wilt u afspraken tijdig (24 uur van tevoren) afzeggen. Bij niet verschijnen zijn wij genoodzaakt u een bedrag in rekening te brengen dat niet door uw borgverzekeraar wordt vergoed. Dit geldt voor afspraken bij de arts, de assistente en de POH-GGZ.

Stoppen-met-Roken programma
Bij één van de assistenten kunt u terecht voor begeleiding bij stoppen met roken. Zij praat met u over stoppen met roken. Heeft u hulpmiddelen nodig, dan adviseert zij u welke middelen u het beste kunt gebruiken.
Wij hebben een contract met de zorgverzekeraar. Dat betekent dat het stoppen-met-roken programma en de door ons voorgeschreven nicotine vervangende geneesmiddelen door uw verzekering worden vergoed.

Wij verwijzen u niet achteraf
Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist in het ziekenhuis maken en achteraf een verwijzing aan ons, huisartsen vragen. Wij zijn dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zouden wij dit wel doen, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt alleen naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. Zie verder: >> Praktijkinformatie