Coronavirus

Wat gebeurt er in de huisartsenpraktijk?
Op dit moment zien de huisartsenpraktijken enkele patiënten per dag die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Omdat er niet getest wordt, weten we niet zeker of het altijd coronavirus is. Het kan, bij dezelfde klachten, ook gaan om een gewoon griepvirus.

Om beschermingsmaterialen te sparen en besmetting te voorkomen, wordt in onze praktijk in de middag een speciaal spreekuur gehouden, waar patiënten met klachten die mogelijk duiden op corona gezien kunnen worden. In de ochtend hebben wij een spreekuur  voor patiënten met klachten die niet te lang kunnen wachten. Veel mensen denken dat ze de huisarts helemaal niet meer mogen bellen. Dat is niet waar. U mag ons bellen of een e-consult sturen. Wij denken met u mee en proberen een oplossing te bedenken. Als u op het spreekuur komt wordt u gevraagd of u hoest of koorts heeft. U moet daar eerlijk antwoord op geven, voor uw eigen en onze veiligheid.

Veiligheid
In de praktijk wordt veilig gewerkt. Dat wil zeggen dat de kans om besmet te raken zo klein mogelijk is. Spreekuren worden ruim gepland zodat u zo weinig mogelijk anderen ontmoet en ook slechts heel kort in de wachtkamer hoeft te zijn. Daarbij wordt de praktijk extra vaak schoongemaakt, na elke patiënt tijdens het coronaspreekuur en elke dag bij het gewone spreekuur. Tafels, deurklinken, toetsenborden, instrumenten worden dan ontsmet.

Organisatie
Afgelopen weken is er door de huisartsenpraktijken heel hard gewerkt om goed om te gaan met het besmettingsgevaar van corona.
Voor de hele regio is een huisartsen-crisisteam ingericht, dat elke dag met elkaar vergadert (via video-bellen en beslissingen neemt.
De problemen die moesten worden opgelost waren o.a.
* Kennis vergaren over het coronavirus
* Borgen dat alle huisartsenpraktijken goed geïnformeerd zijn en dat de noodzakelijke reguliere zorg door kan gaan
* Gescheiden spreekuren organiseren voor mogelijk wel- en niet-geïnfecteerde mensen ook in de avond en nacht en in het weekeinde
* Voldoende beschermingsmaterialen regelen
* Het informeren van patiënten en partijen waar we mee samenwerken

Als u nog mondmaskers, schorten, (handen-)alcohol heeft, bel uw huisarts om te beoordelen of het bruikbaar is.
Als het aantal zieke patiënten te groot gaat worden, of als het personeel van de praktijk uit gaat vallen door ziekte, dan stapt de praktijk over naar samenwerking met andere huisartsen in de regio. Hoe dit gaat verlopen hoort u aan de telefoon als u een afspraak nodig hebt en het zover is.

Hoe gaat het als de huisarts bij u aan huis komt bij ernstige klachten?
Als de huisarts bij u een visite aflegt omdat u ernstige klachten heeft mogelijk door corona, dan belt de huisarts of assistente u van tevoren.
1. U of een gezinslid doet de voordeur open en u gaat terug naar de woonkamer met de tussendeur dicht.
2. De huisarts kleedt zich om in de hal
3. Daarna komt de huisarts binnen met pak aan, handschoenen, mondkapje en bril.
4. U wordt onderzocht en er wordt een besluit genomen of u naar het ziekenhuis gaat of thuis kunt blijven.
5. De huisarts doet in de hal alle spullen weer uit en laat een aantal wegwerpspullen achter die in een afgesloten zak weggegooid kunnen worden.
In een enkel geval zal in overleg met de patiënt en familie besloten worden dat een ziekenhuisopname niet zinvol is omdat bijvoorbeeld de patiënt te kwetsbaar is en niet zal herstellen bij een intensieve behandeling of nog belangrijker, als de patiënt geen verdere behandeling wil. Als u daar zelf al duidelijke ideeën over heeft, laat dat dan aan ons weten.
Op speciale verpleegafdelingen in Haarlem kunnen mensen met een corona-infectie verzorgd worden die niet thuis kunnen blijven.

Patiënteninformatie over het aanvragen van een test op COVID-19 bij de huisarts
De volgende regels zijn van kracht met betrekking tot het testen op Covid-19 (in ieder geval tot 1 juni):

Personen die werken in de zorg of het onderwijs en daarom getest moeten worden
U heeft klachten die mogelijk passen bij corona: dan kunt u getest worden, maar niet via de huisarts. Deze test kan bij de GGD worden aangevraagd via de bedrijfsarts van uw werkgever. De bedrijfsarts zal tevens bepalen of u kunt/mag werken.

Kwetsbare leerkrachten of kwetsbaar zorgpersoneel
Kwetsbare leerkrachten of kwetsbaar zorgpersoneel overleggen met de bedrijfsarts of zij wel/niet aan het werk kunnen. Dit bepaalt de huisarts niet. Algemene informatie over wat verstaan wordt met kwetsbaarheid staat op de website van het RIVM.

Leerlingen
Leerlingen die hoesten/snotteren, etc. moeten thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn, net zoals landelijk voor iedereen geldt.
De heel kwetsbare leerlingen, die een groot risico lopen als zijn naar school gaan, blijven thuis. Dit is een heel klein deel van de kinderen dat altijd onder zorg is bij de kinderarts.
Als een leerling bekend is met hooikoorts, astma, etc. en om die reden luchtwegklachten heeft die passen binnen zijn of haar normale klachtenpatroon, dan kan het kind gewoon naar school. Is het klachtenpatroon anders of is er sprake van een duidelijke verkoudheid, dan blijft die leerling thuis.
Kinderen worden niet getest om aan te tonen dat zij naar school kunnen/mogen. Er zullen door de huisarts ook geen briefjes voor school worden uitgeschreven dat het betreffende kind astma of hooikoorts heeft en dus mag hoesten.

Betrouwbare informatie:
Thuisarts >>
RIVM>>
Rijksoverheid/corona>>
Landelijk telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351
Rode Kruis hulplijn voor kwetsbare mensen: 070-4455888

Veilige inzage in dossier via LSP op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp
Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en de SEH willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt. Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost een samenvatting van uw medische gegevens mag inzien via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Maar veel patiënten hebben daarover nog geen keuze gemaakt.
Tijdens de coronacrisis mogen de medische gegevens van deze patiënten tijdelijk ook worden bekeken door artsen op de huisartsenpost en de SEH. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of de SEH. Indien mogelijk wordt u mondeling toestemming gevraagd voor het raadplegen van de medische gegevens. Het raadplegen van de medische gegevens wordt gelogd in de systemen die de huisartsenpost en de SEH gebruiken, zodat achteraf controle mogelijk is wie dit heeft gedaan. De patiënt kan dit ook zelf inzien via volgjezorg.nl.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Na de coronacrisis wordt de tijdelijke maatregel teruggedraaid. Dan zijn weer enkel de gegevens op te vragen van patiënten die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost?
U kunt dit op dit moment op twee verschillende manieren doen.

* U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk
* U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie over de tijdelijke maatregel vindt u op de website volgjezorg.nl/corona-opt.