Coronavirus

Veiligheid
In de praktijk wordt veilig gewerkt. Dat wil zeggen dat de kans om besmet te raken zo klein mogelijk is. Als u op het spreekuur komt wordt u gevraagd of u hoest of koorts heeft. U moet daar eerlijk antwoord op geven, voor uw eigen en onze veiligheid.
Spreekuren worden ruim gepland zodat u zo weinig mogelijk andere patiënten tegenkomt. De praktijk wordt extra vaak schoongemaakt. Tafels, deurklinken, toetsenborden, instrumenten worden ontsmet.

De deur van de praktijk is gesloten. Hiermee voorkomen wij dat er veel patiënten (tegelijk) in de praktijk aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om direct naar de praktijk te komen. Neem eerst telefonisch contact op met de assistente. De assistente en/of de huisarts bekijkt dan samen met u wat in uw situatie het beste is om te doen. Indien u een afspraak heeft vragen wij u:
– Klop op de deur en wacht tot de assistente naar u toe komt. Neem uit voorzorg een paraplu mee en kleed u warm aan, wacht eventueel in de auto. Bij heel slecht weer is de deur open, meldt u zich dan bij de assistentebalie.
– Draag een mondkapje bij het betreden van de praktijk
– Ontsmet uw handen bij binnenkomst
– Neem alleen iemand mee indien het echt noodzakelijk is
– Bij klachten passend bij het coronavirus komt u niet naar de praktijk, maar belt u de assistente.

Hoe gaat het als de huisarts bij u aan huis komt bij ernstige klachten?
Als de huisarts bij u een visite aflegt omdat u ernstige klachten heeft mogelijk door corona, dan belt de huisarts of assistente u van tevoren.
1. U of een gezinslid doet de voordeur open en u gaat terug naar de woonkamer met de tussendeur dicht.
2. De huisarts kleedt zich om in de hal
3. Daarna komt de huisarts binnen met pak aan, handschoenen, mondkapje en bril.
4. U wordt onderzocht en er wordt een besluit genomen of u naar het ziekenhuis gaat of thuis kunt blijven.
5. De huisarts doet in de hal alle spullen weer uit en laat een aantal wegwerpspullen achter die in een afgesloten zak weggegooid kunnen worden.
In een enkel geval zal in overleg met de patiënt en familie besloten worden dat een ziekenhuisopname niet zinvol is omdat bijvoorbeeld de patiënt te kwetsbaar is en niet zal herstellen bij een intensieve behandeling of nog belangrijker, als de patiënt geen verdere behandeling wil. Als u daar zelf al duidelijke ideeën over heeft, laat dat dan aan ons weten.

Het coronavirus wordt overgedragen vooral door hoesten, maar ook via de handen. U moet denken aan een besmetting met het coronavirus als u koorts boven de 38 graden en luchtwegklachten heeft. In dat geval kunt u zich laten testen op het coronavirus.

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Kom dan niet naar de praktijk.

Bel voor een afspraak met de GGD: 0800-1202 of meld u aan op coronatest.nl

Bent u ouder dan 70 jaar of heeft u een chronische aandoening zoals astma of suikerziekte? Neem dan telefonisch contact op met onze praktijk. Ook als u zich ernstig ziek voelt, bijvoorbeeld hoge koorts of kortademig bent, neem dan telefonisch contact met ons op.

Betrouwbare informatie:
Thuisarts >>
RIVM>>
Rijksoverheid/corona>>
Landelijk telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351
Rode Kruis hulplijn voor kwetsbare mensen: 070-4455888

Veilige inzage in dossier via LSP op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp
Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en de SEH willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt. Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost een samenvatting van uw medische gegevens mag inzien via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Maar veel patiënten hebben daarover nog geen keuze gemaakt.
Tijdens de coronacrisis mogen de medische gegevens van deze patiënten tijdelijk ook worden bekeken door artsen op de huisartsenpost en de SEH. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of de SEH. Indien mogelijk wordt u mondeling toestemming gevraagd voor het raadplegen van de medische gegevens. Het raadplegen van de medische gegevens wordt gelogd in de systemen die de huisartsenpost en de SEH gebruiken, zodat achteraf controle mogelijk is wie dit heeft gedaan. De patiënt kan dit ook zelf inzien via volgjezorg.nl.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

Na de coronacrisis wordt de tijdelijke maatregel teruggedraaid. Dan zijn weer enkel de gegevens op te vragen van patiënten die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost?
U kunt dit op dit moment op twee verschillende manieren doen.

* U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk
* U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie over de tijdelijke maatregel vindt u op de website volgjezorg.nl/corona-opt.