Geneesmiddelen

Als onderdeel van het betaalbaar houden van de huisartsenzorg in Nederland hebben huisartsen met de zorgverzekeraars afgesproken om daar waar mogelijk geneesmiddelen zonder merknaam voor te schrijven. Deze geneesmiddelen heten generieke (merkloze) geneesmiddelen. Een generiek geneesmiddel heeft dezelfde werkzame stof en dezelfde farmaceutische vorm (bijvoorbeeld tablet, capsule of injectievloeistof) als het merkgeneesmiddel. Het generieke geneesmiddel heeft dezelfde therapeutische werkzaamheid en risico’s als het oorspronkelijke geneesmiddel. Het kan wat betreft vorm en kleur verschillen van het oorspronkelijke geneesmiddel.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat u allergisch of intolerant bent voor bepaalde hulpstoffen in een merkloos geneesmiddel. Als de huisarts bepaalt dat het medisch strikt noodzakelijk is dat u toch een duurder geneesmiddel moet gebruiken, wordt dit vergoed. De arts vermeldt dit op het recept. Als u zelf het merkgeneesmiddel wilt gebruiken, zonder dat de arts dat medisch noodzakelijk acht, dan kunt u dat aangeven bij de apotheek. U betaalt het middel dan zelf.

Zie ook de folder van Zilveren Kruis: Flyer voorkeursbeleid Zilveren Kruis 2023