Herhaalrecepten

Telefonisch aanvragen van herhaalrecepten
Voor herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken op de receptenlijn, telefoon 023 – 525 00 05, keuze 2.
Wij vragen u de volgende gegevens in te spreken:
– naam
– geboortedatum
– naam en sterkte medicijn
Vóór 11.00 uur aangevraagde recepten liggen de volgende werkdag na 14.00 uur klaar bij uw apotheek

Herhaalrecepten aanvragen via internet
Herhaalrecepten kunt u ook 24 uur per dag aanvragen op ons Patiëntenportaal. U dient wel eerst geregistreerd te zijn. Ga hier >> naar het Patiëntenportaal.
Vóór 11.00 uur aangevraagde recepten liggen de volgende werkdag na 14.00 uur klaar bij uw apotheek

Samenwerking met de apotheek
Bij het gebruik van sommige medicatie is het voor de apotheek belangrijk uw nierfunctie te weten. Dit houdt verband met de zorgvuldigheid waarmee het voorschrijven van medicatie gepaard dient te gaan. Alléén deze informatie is bij uw apotheek bekend, uw apotheek heeft geen inzage in medische gegevens uit uw dossier.