Chronische zorg

Diabeteszorg (diabetes mellitus type II)
Onze praktijk is aangesloten bij de diabetes dbc van Kcoetz. Dit betekent dat voor het eerstelijns deel van de diabeteszorg huisartsen, diëtisten, diabetes-verpleegkundigen, laboranten, optometristen en medisch specialisten samenwerkingsafspraken met de Kcoetz organisatie hebben gemaakt. Hierdoor ontstaat een “keten” van samenhangende zorg. Vervolgens is alle huisartsgeneeskundige zorg die de diabetespatiënt dient te ontvangen vastgelegd in een protocol. Zo is precies omschreven hoe de diagnose diabetes mellitus type II moet worden vastgesteld, wat de behandeling moet inhouden en hoe vaak er controles moeten worden uitgevoerd. Er is afgesproken welke zorg de huisarts met zijn/haar praktijkondersteuner of assistente biedt, eventueel aangevuld door een diabetesverpleegkundige. Er is vastgelegd hoe vaak en waarvoor bloedonderzoek en oogonderzoek wordt uitgevoerd. Onderdelen die altijd al afzonderlijk werden uitgevoerd, maar nu met elkaar samenhangen. Gezamenlijk proberen de hulpverleners u te helpen de bloedsuikerspiegel te reguleren en om zo goed mogelijk te leven met diabetes mellitus type II.

Cardio Vasculair Risico Management (CVRM)
In 2013 zijn wij in onze praktijk begonnen met een verbeterplan op het gebied van hart- en vaatziekten. Dit houdt in dat wij patiënten met een doorgemaakte hart- en vaatziekte, zoals bijvoorbeeld een hartinfarct, herseninfarct of vernauwde bloedvaten in de benen frequenter controleren. Hetzelfde geldt voor patiënten met een hoger risico op het krijgen van hart- en vaatziekte, zoals patiënten met hoge bloeddruk, verminderde nierfunctie, hoog cholesterol of verhoogd familierisico. In eerste instantie vragen wij de patiënten naar het laboratorium te gaan, indien dit langer dan een jaar geleden is. Daar wordt het bloed onderzocht op nierfunctie, bloedsuiker, vetspectrum en de urine op eiwitten. Aansluitend komt u bij de assistente voor het afnemen van een vragenlijst en lichamelijk onderzoek zoals bloeddruk, pols, gewicht en buikomvang. De assistente maakt dan voor u een afspraak op het spreekuur van de huisarts om alle uitkomsten te bespreken en een plan voor verdere begeleiding te maken. Indien u goed bent ingesteld op medicatie is tweemaal per jaar controle (eenmaal bij de assistente en eenmaal bij de arts) voldoende.
Indien u regelmatig op controle komt bij de specialist, bijvoorbeeld de cardioloog voor het hart of de internist voor de nierfunctie, dan is controle bij ons niet nodig. Helaas kunnen wij dit niet altijd opmaken uit de correspondentie die wij van het ziekenhuis ontvangen en zullen wij u misschien ten onrechte benaderen.

Kwetsbare ouderen
In de praktijk is een verpleegkundige werkzaam die op een dagdeel zelfstandig huisbezoeken aflegt bij (kwetsbare) ouderen. Naast de huisbezoeken is zij voor ons en voor de patiënten een aanspreekpunt binnen de organisatie van ouderenzorg in de praktijk en onderhoudt zij contacten met familie en andere zorgverleners.